• Македонски
  • English
  • Shqip

Проект кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места за млади лица до 29 годишна возраст