• Македонски
  • English
  • Shqip

Кредит за мали и средни претпријатија - Кредит за трајни обртни средства од ЕИБ 4 – 100.000.000 ЕУР