• Македонски
  • English
  • Shqip

Кредит за мали и средни претпријатија - Кредит за инвестиции во приоритетни проекти од ЕИБ 4 – 100.000.000 ЕУР