• Македонски
  • English
  • Shqip

Marketing dhe shitje

ÇFARË ËSHTË MARKETING DHE SHITJE?

Çfarë është marketingu?

Procesi i njohjes së nevojave dhe dëshirave të konsumatorëve dhe kënaqësinë e tyre duke krijuar një produkt / shërbim, distribuimin e tij dhe shkëmbimin e kënaqësisë së palëve të interesuara..

Qëllimet kryesore

  • Për të kënaqur konsumatorët 
  • Për të arritur qëllimet e shitësit (fitimi)

Çfarë ofron projekti për përkrahjen e bizneseve në mjediset multietnike?

Projekti për përkrahjen e bizneseve në mjediset multietnike ofron programin e mentorimit në fushën e marketingut dhe shitjes, veçanërisht duke mbështeturr bizneset e sapo themeluara përmes trajnimeve në marketing dhe shitje. Trajnimi në fushën e marketingut dhe shitjes përfshin temat në vijim:

  • produkti
  • formimi i çmimeve
  • distribuimi
  • tregu
  • promovimi i shitjes dhe etiketimi

Кonsalting per Zhvillim Strategjik

Кonsalting per Zhvillim Strategjik SHPK

Pirinska 45-2/13,

1000 Shkup

Republika e Maqedonise

Tel.: +389 2  3119 106

Fax: + 389 2 3118 737

е-mail: contact@sdc.com.mk