• Македонски
  • English
  • Shqip

Mbështetja financiare - Programi për grante

MBËSHTETJA FINANCIARE - PROGRAMI PËR GRANTE 

Gjatë planifikimit për të filluar ose zgjeruar biznesin duhet të  mendohet apo planifikohet se si do të financohet i njejti. Ndonjëherë pronarët kanë ca kursime personale, disa planifikojnë që ti marin hua nga familjarët apo njerëzit më të afërt, ose vendosin që të aplikojnë në bankë ose vende tjera për kursime. Mirëpo për fillestarët është veçanërisht e vështirë për të përmbushur kushtet e përcaktuara nga bankat apo institucionet e tjera që ofrojnë kredi për biznese.

Për të lehtësuar vështirësitë fillestare, projekti siguron mbështetje financiare, grante të vogla për të mbështetur fazën e formimit, më konkretisht gjallërimin e biznesit. Këto fonde janë të destinuara për fillimin operativ të biznesit para dhe gjatë tre muajve të parë të regjistrimit

Në fillim dhe në fund të vitit 2015,  projekti ka dhënë 48 grante për përdoruesit të cilët kanë përfunduar me sukses planifikimin e biznesit, kanë pasur biznes plan  të përfunduar dhe përkatës dhe kanë vendosur që të regjistrojnë bizneset e tyre .

Кonsalting per Zhvillim Strategjik

Кonsalting per Zhvillim Strategjik SHPK

Pirinska 45-2/13,

1000 Shkup

Republika e Maqedonise

Tel.: +389 2  3119 106

Fax: + 389 2 3118 737

е-mail: contact@sdc.com.mk