• Македонски
  • English
  • Shqip

Сектори

КОНСАЛТИНГ ЗА СТРАТЕШКИ РАЗВОЈ ОБЕЗБЕДУВА помош за бизниси и фирми вклучувајќи ги УСЛУГИте ВО СЛЕДНИВЕ ОБЛАСТИ
  • добро управување и децентрализација,
  • локален економски развој,
  • родова еднаквост