• Македонски
  • English
  • Shqip

Форуми во заедницата

пРОГРАМА ФОРУМИ ВО ЗАЕДНИЦАТА

 

Програма за подобрување на партиципативниот развој на заедницата и доброто локално управување преку примена на структуриран инструмент за граѓанско учество - Форуми во заедницата.

Проектот е поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка.