• Македонски
  • English
  • Shqip

Инклузивни Бизниси

ПРОЕКТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ БИЗНИСИ ВО МУЛТИЕТНИЧКИ СРЕДИНИ

Активностите на проектот за воспоставување бизниси во мултиетнички средини  се фокусираат на обезбедување поддршка за нови бизниси во два рурални мултиетнички региони во Република Македонија – полошкиот и североисточниот регион. 

 Проектот е поддржан од Британската Aмбасада во Скопје