• Македонски
  • English
  • Shqip

MASAT E QEVERISË PËR PËRKRAHJE

MASAT E QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR NXITJEN E PUNËSIMIT DHE SIPËRMARRJES

Faqja
nga 2 faqet | Shfaq
për faqe | Janë gjetur 33 artikuj

Кonsalting per Zhvillim Strategjik

Кonsalting per Zhvillim Strategjik SHPK

Pirinska 45-2/13,

1000 Shkup

Republika e Maqedonise

Tel.: +389 2  3119 106

Fax: + 389 2 3118 737

е-mail: contact@sdc.com.mk