• Македонски
  • English
  • Shqip

Промоција на енергетската ефикасност на општините во Македонија

Во рамки на проектот Промоција на енергетската ефикасност на општините во Македонија, Консалтинг за стратешки развој во соработка со Светска банка и Агенција за енергетика на Република Македонија организираат  8 работилници, во секој од планските региони во Република Македонија.  На работилниците ќе бидат  споделени резултати, искуства и корисни совети од процесот на изработка на различни документи кои се важни за енергетската ефикасност на општината (општински програми за ЕЕ, општински акциски планови за ЕЕ, пред-физибилити студии итн.), во рамки на Програмата за енергетска ефикасност на Светска банка.

Showing entries from the category: Промоција на енергетската ефикасност на општините во Македонија

Артикли 1 до 8 од 8 тотално.
на страница.