• Македонски
  • English
  • Shqip

Консалтинг за стратешки развој

УСЛУГИ

Консалтинг за стратешки развој испорачува широка лепеза услуги со цел исполнување на нашата мисија - да се создадат услови за успешен демократски напредок на луѓето и заедниците.

 

Повеќе

СЕКТОРИ

Консалтинг за стратешки развој обезбедува услуги во следниве области:

  • добро управување и децентрализација,
  • локален економски развој,
  • родова еднаквост.
Повеќе

ПРОЕКТИ

 Во ситe активности, СДЦ ги поддржува принципите на интегритет, квалитет и општествена одговорност. Со тоа што слободно го разменуавме она што го учиме, имаме изградено репутација како компанија која преведува  добри идеи во акција и акција во резултати.

Повеќе